Terms and conditions

Algemene voorwaarden geldig bij de aankoop van alle producten bij Shapes and Sizes.

Shapes and Sizes
van Benthuizenlaan 2
1701 BZ Heerhugowaard
Nederland (Dit is geen bezoekadres).

E: info@shapesandsizesfurniture.com
W: www.shapesandsizesfurniture.com

BTW nummer: NL854939143B01
KvK nummer: 62742787

Betaling van de factuur geeft aan dat de koper akkoord is met de onderstaande algemene voorwaarden gesteld door Shapes and Sizes. Lees daarom zorgvuldig de onderstaande voorwaarden door.

Definities;
De koper– de klant, koper, potentiële koper, aanvrager, consument.
Item – het product dat de koper van Shapes and Sizes (mogelijk) afneemt.

1. Prijzen en aanbod op de website
Alle prijzen vermeld op www.shapesandsizefurniture.com zijn in euro’s en zijn exclusief verzending en importkosten. Er worden geen verdere kosten (zoals belasting) naar de koper doorberekend, zie hiervoor punt 3. factuur en BTW.
Producten worden na verkoop niet automatisch verwijderd van de website. Shapes and Sizes doet haar best om zo snel mogelijk te vermelden wanneer een item verkocht of gereserveerd is. Het kan echter voorkomen dat een item onverhoopt net voor een aanvraag verkocht of gereserveerd is. Dit zal rechtstreeks worden vermeld door Shapes and Sizes via een mailbericht.

2. De staat/conditie van de items
Alle goederen (items) die Shapes and Sizes verkoopt zijn tweedehands. Elk item vertoont gebruikssporen. Op de productpagina van elk item dat staat zo duidelijk mogelijk beschreven of er buiten de normale gebruikssporen (dit zijn oppervlaktekrasjes, milde verkleuringen, lichte sporen van schade op gelake onderdelen) nog andere sporen van gebruik of schade te zien zijn op het meubel. Wanneer dit het geval is worden deze beschreven beschadigingen ook zo goed als mogelijk op de foto’s weergeven.
Als er vragen zijn over de staat van het item of wanneer de beschrijving niet geheel duidelijk blijkt kan er voor de aankoop verduidelijking gevraagd worden per e-mail.
De klant dient de factuur pas te betalen na de informatie over het product goed te hebben gelezen en begrepen. Betaling van de factuur geeft aan dat de koper bewust is van, en akkoord is met de staat/conditie waarin het item zich bevindt.

3. Factuur en BTW
Voor elke verkoop maakt Shapes en Sizes een factuur. Hiervoor wordt de volledige naam en adres van de koper gevraagd. De factuur die de koper ontvangt is een officieel aankoopbewijs en wordt als PDF verzonden per email.

Op de factuur wordt geen BTW vermeld. Dit is in lijn met de regels die Belastingdienst Nederland stelt aan de verkoop van tweedehands meubels. Er wordt gehandeld volgens de ‘margeregeling’. Shapes and Sizes draagt BTW af aan de Belastingdienst maar mag dit niet doorberekenen aan de koper Bedrijfsmatig kan er dus ook geen belasting teruggevorderd worden bij de Belastingdienst na aankoop van een item bij Shapes and Sizes.

4. Betaling
Bij het afhalen van een item kan er ter plaatse via PIN betaald worden. Shapes and Sizes accepteert geen contante betalingen.
Wanneer een item naar de koper verzonden dient te worden dient de betaling te geschieden voorafgaand aan verzending. De verzending zal niet plaatsvinden tot het te betalen bedrag op de rekening van Shapes and Sizes bijgeschreven is. Betaling geschiedt in het geval dat het item verzonden moet worden altijd via bankoverschrijving. De gegevens voor de bankoverschrijving kan de koper onderaan de factuur vinden.
Elke bankoverschrijving dient binnen 7 dagen na het verzenden van de factuur voldaan te zijn. Als er 7 dagen na het verzenden van de factuur geen overschrijving gedaan is behoudt Shapes and Sizes zich het recht de aankoop te annuleren. Er wordt in dit geval een creditnota verzonden naar de koper. Het item mag vervolgens door Shapes and Sizes weer te koop aangeboden worden.

5. Verzending
Als een koper een item verzonden wilt hebben dient dit voorafgaand aan de koop overlegd te worden met Shapes and Sizes – dit gebeurt via e-mail.
Shapes and Sizes werkt enkel met vervoerders die in de praktijk bewezen hebben deze opdrachten op kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. Voor grote of breekbare items wordt er exclusief met een
koeriersdienst gewerkt. Voor items welke in een pakket verzonden kunnen worden wordt met verschillende pakketdiensten gewerkt.
Shapes and Sizes behoudt zich het recht om te kiezen voor een koeriersdienst dan wel een pakketdienst. De keuze wordt duidelijk aan de klant gemeld.
Vervoer is altijd voor rekening van de koper. Shapes and Sizes rekent geen handelings/verpakkingskosten en zal zorg dragen voor een veilige verpakking. Een koper kan altijd een aanvraag voor de verzendkosten doen bij Shapes en Sizes. Uiteraard kunnen alle producten in overleg ook door de klant zelf opgehaald worden.
De looptijd van een verzending is gemiddeld tussen de 2 en 4 weken. Hier kan echter van afgeweken worden. De looptijd zal altijd zo duidelijk als mogelijk naar de koper gecommuniceerd worden.
Als een artikel niet afgeleverd kan worden door afwezigheid of omdat de koper het item niet kan aannemen zijn de kosten van de retourzending volledig voor de klant en zullen deze ingehouden worden op de terugstorting van de factuur. De terugbetaling van de factuur is in dit geval het totaal van de factuur minus de verzending minus de retourzending.

6. Ontvangst / check op beschadigingen
Punt 6 is alleen van toepassing op items welke verzonden zijn naar de koper. Items die afgehaald zijn door de koper of door een door koper aangewezen persoon kunnen niet teruggebracht of teruggezonden worden.
De koper dient bij ontvangst direct – maar in elk geval binnen 24 uur – het item te controleren op eventuele beschadigingen. Wanneer er beschadigingen geconstateerd worden dient de koper dit binnen 48 na ontvangst uur te melden middels e-mail aan Shapes and Sizes.
De koper wordt in dit geval gevraagd contact op te nemen met Shapes and Sizes welke vervolgens redelijkerwijs een voorstel tot compensatie of retourzending zal doen.

7. Retourzending / Wet Koop op Afstand
Punt 7 en punt 7.1 zijn alleen van toepassing bij items die verzonden zijn naar de koper. Items die afgehaald zijn door de koper of door een door koper aangewezen persoon kunnen niet teruggebracht of teruggezonden worden.
Elk item dat verzonden is naar de koper mag binnen 14 dagen na ontvangst aangemeld worden als retour (mits onbeschadigd ontvangen bij koper, anders zie punt 6). Na aanmelding dient het item binnen 14 dagen terug te zijn bij Shapes and Sizes in exact dezelfde conditie als op het moment van aankoop. De kosten voor het terugzenden van het item zijn voor
rekening van de koper. Ook dient het vervoer van de retourzending door de koper zelf in gang gezet te worden, de verantwoordelijkheid van degelijk vervoer / schade tijdens retourzending liggen tevens bij koper.

Er hoeft geen reden van retour opgegeven te worden. Voor de retouraanmelding mag het herroepingsformulier dat de koper ontvangen heeft bij de factuur gebruikt worden. Op het geleverde retourformulier staat het retouradres dat gebruikt dient te worden.
Shapes and Sizes stelt de koper op de hoogte wanneer het item onbeschadigd retour ontvangen is. Het volledige betaalde bedrag van de aankoopfactuur wordt dan binnen 30 dagen na ontvangst door Shapes and Sizes teruggestort op de rekening van de koper. Hiervoor wordt het rekeningnummer gebruikt welke de koper gebruikt heeft bij de betaling van de factuur.

7.1 Beschadigingen bij retourzendingen
Wanneer Shapes and Sizes door de koper niet vermelde beschadigingen aan het teruggezonden item waarneemt zal dit binnen 48 uur na retourontvangst worden gemeld aan de koper. Wanneer Shapes and Sizes een reparatie van het item mogelijk / rendabel acht zal een voorstel gedaan worden om het factuurbedrag minus de kosten voor reparatie / verloren waarde terug terug te storten naar de koper.
Wanneer Shapes and Sizes een reparatie niet mogelijk / rendabel acht wordt er geen terugstorting gedaan naar de koper. Dit wordt duidelijk aan de koper gemeld middels email. De koper heeft vervolgens 30 dagen de tijd om het item op te (laten) halen bij Shapes and Sizes. Wordt het item binnen deze termijn niet opgehaald behoudt Shapes and Sizes zich het recht om het artikel te verplaatsen of vernietigen.

8. Garantie / compensatie
Wanneer een item afgehaald is bij Shapes and Sizes en zal er geen garantie of compensatie verleend worden bij beschadigingen van- of andere klachten over producten. Een item dat afgehaald is kan niet teruggebracht of geruild worden.
Wanneer een item verzonden is naar de koper – en er is geen schade gemeld binnen 48 uur na ontvangst middels email aan Shapes and Sizes – zal er geen garantie of compensatie verleend worden bij beschadigingen van- of andere klachten over producten.
Ook is Shapes and Sizes in alle gevallen niet verantwoordelijk door schade geleden door het gebruik van de koper van de aangekochte items.

9. Privacy
Shapes and Sizes behandelt de persoonsgegevens van- en communicatie met de koper zorgvuldig. Data / gegevens worden onder geen beding aan derden getoond of verkocht.
Wanneer de koper kiest voor verzending van een product zullen de naam, het adres, telefoonnummer en emailadres enkel aan de gekozen vervoerder vermeld worden. Deze heeft ons op papier toegezegd en onderschreven dat deze gegevens alleen voor vervoersactie worden gebruikt en nadien worden vernietigd.